Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
 


 

Welkom bij weerservice.nl -- Yкраїна вільна ! (Oekraïne vrij !)
Code Geel:   zondagochtend in de noordelijke kustgebieden zware windstoten
                          door storm Elin


Weerservice.nl geeft
geen toekomstig-weer-verwachting maar geeft het verleden-weer!
Natuurlijk voor heel Nederland maar speciaal voor Leeuwarden/Wytgaard en omgeving.
Bedankt voor uw bezoek en tot ziens!

Ruim 48 JAAR weergegevens vanaf 1 maart 1975.

Site wordt dagelijks ververst 

En is Tablet- en iPad-proof.


Gegevens van:
                                                                                                     


        * Weerrapport vorige dag 
       
        *
Buienradar.nl
         
        *
http://www.wetterzentrale.de/
           
Topkarten: o.a. GFS (vooruitzichten tot 14 dagen vooruit)
       
        *
Nieuwe weerrecords van de huidige maand


        * Weerrecords vanaf maart 1975

        * Gemiddelde: temp.
/neerslag - maand/seizoen/jaar - per 30 jaar vanaf 1961

        * Warmtebalans van de 49
zomers vanaf 1975 volgens Hellmann
   
        *
Hittegolven en droogteperiodes vanaf 1975

        *
Karakter winter en zomer 1881 t/m 1975 in Nederland

        * Koudebalans van de 49 winters vanaf 1976 volgens Hellmann


        * Koudegolven vanaf 1976 + temperaturen laatste koudegolf + criteria 
 

        * Elke winter eerste en laatste ijsdag vanaf 1976
   

        * Elke winter eerste sneeuw en vorstdag vanaf 1976

        * Elke winter laatste sneeuw en vorstdag vanaf 1975

        * Elk jaar de eerste en laatste warme 20+ dag en maximumtemp. vanaf 1975
 
       
        *
Elk jaar de eerste en laatste zomerse 25+ dag en maximumtemp. vanaf 1975
 
        * Elk jaar eerste en laatste tropische dag, maximumtemp. en totaal 30+ dagen vanaf 1975

        * Schaal van Beaufort (windkracht 0-12) en omrekentabel graden Celsius / Fahrenheit
       

        *
HET WEER, NADER VERKLAARD -

            
Actueel vandaag:
ZEER ZWARE WINDSTOTEN

        *
Witte of groene Kerstdagen vanaf 1975 Leeuwarden - Wytgaard (Fr)
       
        *
Oud- en nieuwjaarsweer vanaf 1975 Leeuwarden - Wytgaard (Fr)
       
        *
Overzichten van alle Friese Elf Steden - tochten 1909-1997 -2012-


Nieuwe KNMI-klimaatscenario’s: ‘Nederland moet zich voorbereiden
op zwaardere weersextremen’

De nieuwe nationale klimaatscenario’s laten zien wat Nederland en Caribisch
Nederland de komende decennia te wachten staat aan klimaatverandering.
Het klimaat verandert zelfs in de meest optimistische scenario’s nog een flinke
tijd door, met grote gevolgen voor Nederland. Het wordt in alle seizoenen
warmer, met meer tropische dagen en minder vorstdagen. De winter word
natter, de zomer wordt droger en er ontstaan zwaardere buien.
De zeespiegel blijft stijgen.

* Bekijk het gebruikersrapport KNMI'23-klimaatscenario's (pdf)
   
*
(eventueel aanklikken s.v.p.)

We zien nu al de gevolgen van klimaatverandering, wereldwijd en ook in
Nederland, met grote gevolgen voor mens en natuur. In de nieuwe KNMI’23-
klimaatscenario’s laat het KNMI zien dat het voor de verdere klimaatverandering
sterk uitmaakt hoeveel broeikasgassen we nog gaan uitstoten. Hoe hoger de
uitstoot, hoe sterker de opwarming en hoe extremer het weer. Bovendien neemt
met elke ton uitstoot de kans op onvoorspelbare gevolgen toe.

KNMI-hoofddirecteur Maarten van Aalst: “Iedereen merkt het: ons klimaat
verandert. Het is warmer en het weer wordt extremer. Iedereen heeft afgelopen
zomer gezien hoe heftige weersextremen landen over de hele wereld teisterden.
Ook Nederland moet zich voorbereiden op steeds zwaardere weers-
omstandigheden. Betere en eerdere waarschuwingen worden hierdoor steeds
belangrijker. Voor het weer van de komende uren en dagen, maar ook voor hoe
het klimaat zal blijven veranderen.”

40 graden

Hittegolven komen in de toekomst vaker voor, worden nog heter en houden
langer aan. In de scenario's met een hoge uitstoot komt 40°C aan het eind van
de eeuw bijna elk jaar voor. Een temperatuur die sinds het begin van de
metingen nog maar één keer eerder is voorgekomen. Ook in de scenario's met
lage uitstoot heeft Nederland steeds vaker te maken met tropische hitte,
maar komen de meest extreme temperaturen minder vaak voor dan bij hogere
uitstootscenario’s.

Droge zomers en zwaardere buien

De zomer van 2018 was zeer droog. In het hoge scenario is een gemiddelde
zomer in 2100 zoals die van 2018.In de zomer gaat het in de toekomst minder
regenen en verliezen we meer vocht door verdamping. Daardoor komen
langdurige of extreme droogtes vaker voor. De zomer van 2018 was zeer droog.
In het hoge scenario is een gemiddelde zomer in 2100 zoals die van 2018.
Ook in het lage scenario zien we een toename van droogte, al is de verandering
aanzienlijk kleiner. Maar het wordt niet allen droger: ook zware buien worden
intenser. Dat maakt het lastiger om met deze stijgende risico's om te gaan:
we moeten voorbereid zijn op zowel meer regen in korte tijd, als langere
periodes van hitte en droogte.

Zeespiegel stijgt door

Hoeveel de zeespiegel uiteindelijk stijgt, hangt voornamelijk af van hoeveel
broeikasgassen we nog uitstoten en hoeveel ijs er nog smelt op de Zuidpool.
Zelfs in het lage-uitstootscenario kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust
vanaf 2100 met meer dan een meter gestegen zijn.  Een stijging van zelfs
2.5 meter is al in 2100 mogelijk in het hoge scenario, als de ijskappen sneller
dan verwacht smelten.  Het proces van zeespiegelstijging gaat nog eeuwenlang
door. Hoeveel de zeespiegel uiteindelijk stijgt, hangt voornamelijk af van hoeveel
broeikasgassen we nog uitstoten en hoeveel ijs er nog smelt op de Zuidpool.

Caribisch Nederland

Voor het eerst zijn er ook klimaatscenario’s gemaakt voor de bijzondere
Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op de eilanden
Sint Eustatius en Saba verwachten we vaker orkanen met een zwaardere
intensiteit, op Bonaire blijft de kans hierop gelijk. Ook op de eilanden gaat de
temperatuur verder omhoog. Bovendien neemt op de eilanden de neerslag af.

Vier scenario’s

Met behulp van klimaatmodellen zijn de gevolgen van de uitstoot van
broeikasgassen door mensen op het toekomstige klimaat berekend.
De KNMI’23-klimaatscenario’s bestaan uit vier paden die een mogelijk
toekomstig klimaat in Nederland rond 2050, 2100 en 2150 beschrijven.
De scenario’s zijn gebaseerd op de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen
(en daarmee de wereldwijde opwarming) en de mate van neerslagverandering
in Nederland. De vier scenario’s geven als het ware de hoekpunten waarbinnen
het Nederlandse klimaat in de toekomst waarschijnlijk zal veranderen.
Zo weten we hoe door klimaatverandering het Nederlandse weer zal veranderen.
Van Aalst: “Door de nieuwe klimaatscenario’s weten we welke veranderingen we
kunnen verwachten, zodat we ons kunnen aanpassen aan een warmer klimaat
met meer extremen en een hogere zeespiegel. Ook geven we aan welke
gevolgen we nog kunnen voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen te
beperken. Onze keuzes van vandaag bepalen de risico's waar huidige en
toekomstige generaties mee te maken krijgen.”

Klimaatscenario's als basis voor risicoanalyses

Met de klimaatscenario’s kan iedereen de gevolgen van veranderingen in het
klimaat en extreem weer in kaart brengen om Nederland ook in de toekomst
veilig en bewoonbaar te houden. De nieuwe klimaatscenario's worden
bijvoorbeeld gebruikt om de Nationale Adaptatie Strategie te actualiseren.
En ook worden de Deltascenario's van het Deltaprogramma (mede) op de
scenario's gebaseerd. Verder kunnen provincies, gemeentes, waterschappen,
bedrijven en burgers de scenario's gebruiken om zich voor te bereiden op een
veranderend klimaat.

Elf impact cases in het gebruikersrapport laten zien hoe de cijfers uit de
scenario’s gebruikt kunnen worden om gevolgen voor Nederland te analyseren.
Zo heeft Wageningen University & Research met de nieuwe klimaatscenario’s
toekomstige veranderingen in natuurbrandgevaar doorgerekend,
Rijkswaterstaat het effect van een zeespiegelstijging op het aantal sluitingen
van de Oosterscheldekering en het RIVM de toekomstige verandering in sterfte
door hitte en koude. 

2.000 terabyte aan klimaatmodellen

In deze KNMI’23-klimaatscenario's hebben wij alle nieuwe kennis over
klimaatverandering uit het meest recente IPCC-rapport vertaald naar de
Nederlandse situatie. In totaal heeft de supercomputer zo’n 2 jaar 2.000 terabyte
aan klimaatmodellen doorgerekend. Een grote groep KNMI’ers heeft
meegewerkt aan de scenario’s. Rond 2031 worden weer nieuwe
klimaatscenario's verwacht.

Bekijk de animatie met de KNMI'23-klimaatscenario's in het kort op de KNMI - website.

09 oktober 2023

Het wel en wee van het weer in Nederland 

Ongetwijfeld het meest besproken onderwerp in Nederland. Als we elkaar begroeten,
op vakantie gaan, buiten activiteiten organiseren, enz., enz., enz.. Kortom het weer is zeer
belangrijk voor ons. Nu hebben we gelukkig veel weermannen en weervrouwen die er wel
verstand van hebben. Kijken in computers waar elke dag miljarden weergegevens in gaan
en steeds weer andere voorspellingen uit komen. Waarschijnlijk is er geen ander land ter
wereld waar zoveel deskundigheid is als in ons kleine kikkerlandje. Daar past het weer goed
bij want dat is erg interessant, zeer wisselvallig en uiteenlopend van aard. Zo kunnen we in
een hittegolf zitten en bijna niet meer weten waar we het moet zoeken met temperaturen van
32 graden of hoger, amper een week later hebben we bijna de winterjas weer aan met een
koude noordenwind en regen. Ook in de winter zijn uitersten nadrukkelijk aanwezig.
Soms gaan winters voorbij zonder een vlok sneeuw of vorst van betekenis. En is het zo zacht
voor de tijd van het jaar dat je bijna buiten kan gaan barbecueën. Of juist andersom dat de
ene na de andere sneeuwjacht overtrekt. Dan raken wegen al gauw geblokkeerd en gebieden
geïsoleerd. En het vriest ineens dat het kraakt met temperaturen die dan wel kunnen dalen
tot plaatselijk -20 graden en wordt er al gauw over een Elfstedentocht gesproken. Die dan als
de vorst nog even aanhoud uitloopt op een Elfstedenkoorts bij iedereen die niet uit Friesland
komt. Soms zijn er ook droogteperiodes van 20 dagen of langer zoals in 2003 waardoor we
zoet water moesten importeren uit het buitenland. Een andere keer regent het bijna
voortdurend en gaan de rivieren buiten hun oevers treden met tot gevolg dat dijken bijna
doorbreken en er duizenden mensen moeten worden geëvacueerd. Dat maakt het weer in
Nederland interessant, om respect voor te tonen en zoveel mogelijk het milieu voor te sparen.

Want het wel en wee van het weer bepaalt ons leven!


Weerman Siep de Boer, Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard

Klimatologie:

        * overzicht: afgelopen maand:   november 2023

        * overzicht:
afgelopen seizoen:   herfst 2023

        * overzicht:
afgelopen jaar:  2022

Opvragen van gegevens

Statistieken, grafieken en overzichten per uur, dag, week, decade, maand, seizoen, jaar of eigen
periodes zijn mogelijk vanaf 1 maart 1975. O.a: maximum en minimum temperatuur,
vochtigheidsgraad, dauwpunt, neerslagsoort, neerslagduur, neerslagintensiviteit,
neerslaghoeveelheid, sneeuwhoogte, heatindex, windchill effect, windrichting, windkracht in
mts/sec en km/uur, luchtdruk in hPa (millibar).

Betrouwbaar en nauwkeurig gemeten door de nieuwste digitale Vantage Pro 2 Weather Station
van DAVIS Instruments, Hayward California U.S.A.

Contactgegevens

Fax +31(084) 7249326 t.a.v. Weerservice, Wytgaard
E-mail:
Algemene informatie: info@weerservice.nl
Webbeheerder: webmaster@weerservice.nl

Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard (Fr.)