Weerservicedienst Leeuwarden/Wytgaard

De servicedienst voor al uw weersinformatie!
  

Jaaroverzicht 2019

KNMI De Bilt

Zeer warm, zeer zonnig en landelijk gemiddeld vrij droog

Recordtemperaturen in juli

2019 was met een gemiddelde temperatuur van 11.2 C het zesde zeer warme jaar op rij.
Dit beeld past in de trend van een opwarmend klimaat. Met 40.7 C in Gilze-Rijen werd op
25 juli de hoogste temperatuur sinds minimaal 3 eeuwen in Nederland geregistreerd.
Alleen november en vooral mei waren te koel, september was precies normaal en de rest
van de maanden lag de gemiddelde temperatuur (ruim) boven het langjarig gemiddelde. 

Winter

Januari was met gemiddeld 3.5 C vrij zacht. Het was aan de droge kant. In de tweede helft
was er af en toe een winters weerbeeld. De laagste temperatuur van de winter en ook van
het jaar, -10.2 C, werd op 21 januari in Deelen en op 23 januari in Hoogeveen gemeten.

Februari was met 6.1 C zeer zacht en ook zeer zonnig. De tweede helft van de maand bracht hogedrukweer waarbij de temperaturen overdag steeds verder opliepen. Op 27 februari werd
het in Arcen 20.5C. Het was sinds 1901 nog nooit zo warm geweest ergens in Nederland in
de meteorologische winter (december t/m februari). 

Lente

De lente was als geheel zacht, maar kende verschillende gezichten.

Maart was zeer zacht en bovendien nat met een gemiddelde temperatuur van 8.0 C.
De eerste helft van de maand was het nat en soms onstuimig. Op 10 maart gaf het KNMI
voor de zuidelijke provincies een code oranje uit voor zware windstoten, in Zeeland werden
windstoten tot 122 km./uur en zelfs ver landinwaarts, in Ell, werd een windstoot van
119 km./uur geregistreerd. De tweede helft verliep rustig en vrijwel droog met veel zon.

April was eveneens zeer zacht en zeer zonnig maar kende een wisselend weerbeeld
Rond 20 april werd het op veel plaatsen warmer dan 20C en in het zuiden werden de eerste
zomerse dagen (maximum minimaal 25.0C) genoteerd.

Mei was met een gemiddelde temperatuur van 11.7 C ruim anderhalve graad te koel.
Het was vrij zonnig en droog. Aan het begin van de maand was het koud met landinwaarts in
1-3 etmalen vorst en lokaal nog wat sneeuw. Het was een vrij droge maand, pas aan het einde
van de maand viel neerslag van betekenis.

Zomer

De zomer was met een etmaalgemiddelde temperatuur van 18.4 C tegen normaal 17.0 C in
De Bilt zeer warm. Er waren sinds 1901 slechts 3 zomers warmer. 2018 was met 18.9 C de
warmste zomer. De zomer werd gekenmerkt door een afwisseling van zeer warme perioden
en koelere perioden. In de Bilt waren er twee hittegolven, van 22 t/m 27 juli en van 23 t/m
28 augustus. Van 23 tot en met 27 juli gold een code oranje voor de extreme hitte. De zomer
was opnieuw droog, maar veel minder dan in 2018. In het oosten hield de droogte aan,
in noordwesten en midden was het op veel plaatsen juist natter dan normaal. 

Juni was met gemiddeld 18.1 C tegen normaal 15.6 C de warmste juni sinds 1901.
Het was zeer zonnig en dankzij een wisselvallige periode tot halverwege de maand ook nat.
Rond 25 juni werd het voor het eerst deze zomer extreem warm met maxima tot rond 35C
in het oosten en zuiden.

Juli was met een gemiddelde van 18.8 C zeer warm. Tot en met de 22e verliep de maand
thermisch normaal. Op 4 juli werd met 3.9 C  de laagste temperatuur van de zomer gemeten
in Twenthe, op 10 cm. vroor het toen 1.6 C. Vorst op 10 cm. in juli is uitzonderlijk.
De hitte van 24 t/m 26 juli was extreem. Voor het eerst sinds minimaal 3 eeuwen werd het in
Nederland 40 graden of warmer. Op 9 stations, alle in het zuiden, werd het deze periode
warmer dan 40 C. Op 25 juli werd het in Gilze-Rijen 40.7C, de hoogst gemeten temperatuur
sinds het oude record van 38.6 C in Warnsveld op 23 augustus 1944.

Augustus was met 18.4 C ook warm, bovendien was het zeer zonnig. Het begin van de
maand was warm, rond het midden van de maand lag de temperatuur rond normaal, het
einde was extreem warm. Van 23 t/m 28 augustus was er een landelijke hittegolf.
Er was nog nooit zo laat in het seizoen een landelijke hittegolf. 

Herfst

De herfst was vrij zacht, vrij zonnig en nat. De verschillen waren groot: in het noordwesten
viel ongeveer anderhalf keer zoveel regen als normaal, in het zuidoosten was het aan de
droge kant.

In september was de gemiddelde temperatuur met 14.5 precies normaal. Als gevolg van
veelvuldige invloed van hogedrukgebieden was het een zonnige maand, toch was de
maand vrij nat, vooral in het noorden.

Oktober was zacht en nat. Aan het einde van de maand werd het droog, zonnig en koel en
werd de eerste vorst van het winterhalfjaar geregistreerd.

In november lag de gemiddelde temperatuur iets onder normaal en ook was het zonnig.
Het was meestal wisselvallig en iets te koud. 

December was met 5.8 C zeer zacht. Het was zeer zonnig en de maand was aan de droge
kant. Tot en met Sinterklaas was het droog en koud. Tot en met de kerstdagen was het zacht
en zeer wisselvallig, daarna werd het rustig en tijdelijk ook koud weer met veel zon.
Rond de jaarwisseling ontstond er als gevolg van de rook van vuurwerk zeer dichte mist met
plaatselijk zichten van minder dan 10 m. Hiervoor gaf het KNMI voor het noorden een code
rood uit.

In De Bilt kwamen voor:

Jaar 2019 NORMAAL    
2 8 IJsdagen (max. temp. lager dan 0.0 C)
40 59 Vorstdagen (min. temp. lager dan 0.0 C)
99 85 Warme dagen (max. temp. 20.0 C of hoger)
26 26 Zomerse dagen (max. temp. 25.0 C of hoger)
11 4 Tropische dagen (max. temp. 30.0 C of hoger)

Zon

Met landelijk gemiddeld 1964 uur zon was 2019 zeer zonnig. 2019 komt op de derde plaats
van zonnigste jaren sinds het begin van de waarnemingen. Normaal is 1639 uur.
Vrijwel alle maanden waren zonniger dan normaal, alleen januari en oktober waren aan de
sombere kant. Het minst zonnig was het in het oosten van Limburg met in Arcen 1823 uur
zon. Aan de kust was het het zonnigst: in Vlissingen scheen de zon 2067 uur.

Neerslag

Met landelijk gemiddeld 783 mm. neerslag was 2019 vrij droog. Normaal valt gemiddeld over
het land 847 mm. Na het zeer droge jaar 2018 was 2019 in het oosten en zuidoosten op veel
plaatsen opnieuw droog. Het droogste KNMI station was Volkel, daar viel 547 mm.,
bijna 200 mm. minder dan normaal. In het oosten en zuiden is de droogte nog steeds niet
overal voorbij. Eind september was er in het oosten en zuidoosten, maar ook plaatselijk in
het zuidwesten, een neerslagtekort (neerslag minus verdamping in de periode april tot en met
september) van ongeveer 280 mm. In de zomer, en dan vooral in juni, zorgden (onweers)buien
soms voor overlast. Op 19 juni waren er zware onweersbuien met soms hagel en zware
windstoten. Op 4, 5, 7, 19 en 20 juni gaf het KNMI een code Oranje uit voor onweersbuien met
windstoten en/of hagel. Op 12 juli waren er verspreid over Nederland zware buien waarbij in
het midden en noorden plaatselijk ongeveer 80 mm in een uur tijd viel, met wateroverlast tot
gevolg. Op het KNMI-neerslagstation Steenwijksmoer viel 133 mm. In het noordwesten was
het dankzij de natte tweede zomerhelft en de herfst een nat jaar. Het natste KNMI station was
Voorschoten met 973 mm. Sneeuw was zeldzaam. Alleen op 22 januari viel in vrijwel het hele
land sneeuw die landinwaarts een paar dagen bleef liggen. Ook aan het einde van januari viel
sneeuw, maar die smolt snel weg. Op 4 mei viel plaatselijk nog sneeuw, die in Limburg boven
250 meter zelfs even bleef liggen.

aangepast 07-01-2020
- 19.50 uur


Wytgaard buitengebied (Fr.)

2019 was zeer warm, zonnig en de normale hoeveelheid neerslag

2019 was in Wytgaard met 10.9 graden, 0.6 graden hoger dan de gemiddelde temperatuur over
het tijdvak 1981-2010 van 10.3 graden, zeer warm, zonnig en met 861.5 mm. neerslag normaal.
Gemiddeld valt in een jaar 854.8 mm. In 2019 waren 9 maanden te warm, alleen mei (zeer koel),
september (vrij koel) en november (koud) waren kouder dan normaal. De warmste jaren waren
1989, 2006 en 2007 met een gemiddelde temperatuur van 11.3 graden. Het koudste jaar was
1979 met een gemiddelde temperatuur van 8.2 graden. De hoogste maximumtemperatuur,
35.3 graden, werd
bereikt op 26 juli. Verder kwam op 97 (warme) dagen de temperatuur boven
20 graden, op 30 (zomerse)dagen werd het 25 graden of hoger en op een
-record-aantal van
13 (tropische)dagen (30 graden en hoger) in 1 jaar sinds het begin van de metingen in 1975.
Er waren 2 hittegolven: 22 t/m 30 juli (9 dagen) en een -record-late 23 t/m 28 augustus (6 dagen).
De laagste maximumtemperatuur in 2019, -1.4 graden, een ijsdag (maximumtemperatuur onder
0 graden) was op 24 januari. Er waren slechts 2 ijsdagen, alleen in januari dit jaar. De hoogste
minimumtemperatuur, 23.6 graden, op 26 juli was de
-record-hoog sinds het begin van de
metingen in 1975. De laagste minimumtemperatuur, -7.6 graden was op 20 januari.
In 34 nachten daalde de minimumtemperatuur onder de 0 graden en was er sprake van een
vorstdag en op 4 dagen matige vorst (minimumtemperatuur tussen -5 en -10 graden).
Op 13 dagen viel de neerslag in de vorm van (natte)sneeuw. Op 4 dagen was een sneeuwdek.
Op 19 dagen viel er hagel. Op 1 dag tijdens een dooiaanval in januari viel ijsregen en ijzelde het
even. Op 18 dagen was er onweer en op 28 dagen mist.
Het natste jaar sinds 1975 was 1988
met
1064.0 mm. en het droogste in 1976 met 556.5 mm.
In 2019 was maart extreem nat,
september en oktober waren beide zeer nat en juni was nat. Alle overige maanden waren met
vanaf extreem droog in mei, droog in januari, februari, juli en december tot vrij droog in april en
november en iets aan de droge kant in augustus. Op 245 dagen viel er enige neerslag in welke
vorm dan ook dit jaar. Waarvan op 214 dagen meer dan 0.1 mm. en op 139 dagen meer dan
1.0 mm. neerslag. Verder viel op 26 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste
neerslag dit jaar binnen 24 uur viel op 29 september, 29.7 mm. De wind kwam in 2019 het
meest uit westelijke- (213 dagen, 21.1 % v/d tijd), veel uit zuidwestelijke- (197 dagen, 19.3 % v/d
tijd) en zuidelijke richting (138 dagen, 13.1 % v/d tijd.
De hoogste windsnelheid was 25.0 m/s.
op 7 februari tijdens een zware storm (10 Beaufort). 2019 was zonnig. In 2019 was april extreem
zonnig, februari en juni zeer zonnig en juli, augustus en december zonnig, november was vrij
zonnig en september iets aan de zonnige kant. Mei had de normale hoeveelheid zon, maart en
oktober waren vrij somber en januari was de somberste maand van het jaar. Verder waren er
in 2019 betrekkelijk weinig dagen zonloos (23 dagen). De hoogste luchtdruk, 1041.8 hPa, was
op 13 mei,
de laagste was op 13 december, 974.4 hPa.

De winter (periode 1 december - 28 februari) was zacht en met 241.4 mm. nat. Gemiddeld valt
er 210.7 mm. De hoogste maximumtemperatuur, 17.1 graden, een
-record-hoogste voor
zowel februari als voor de winter sinds het begin van de metingen in 1975, werd bereikt op
25 februari, de laagste maximum, +0.3 graden, net geen ijsdag was op 1 februari. De hoogste
minimumtemperatuur, 9.1 graden, was op 3 december en de laagste minimumtemperatuur,
-7.6 graden op 20 januari, n van de in totaal 4 dagen met matige vorst (minimumtemperatuur
tussen -5 graden en -10 graden) in januari. Er waren in totaal 2 ijsdagen (maximumtemperatuur
lager dan 0 graden) op 23 en 24 januari deze winter. In totaal waren er deze winter
24 vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0 graden). 6 dagen in december, 11 dagen in
januari en 7 dagen in februari. Op 11 dagen viel sneeuw. Op 5 dagen was er een sneeuwdek,
op 16 december om 07.00 uur een tijdelijk sneeuwdek van 2 cm. en van 22 t/m 25 januari.
Een maximum sneeuwdek van 5 cm. was op 23 januari. Op 6 dagen viel er hagel, 5 dagen in
januari en 1 dag in februari. Op 1 dag, 25 januari, werd het tijdens een dooiaanval even glad
door ijsregen en tijdelijk vorming van ijzel. Op 12 dagen was het mistig, 6 dagen in december,
1 dag in januari en 5 dagen in februari. Onweer werd niet waargenomen. Op totaal 71 dagen viel
er neerslag, waarvan op 6 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen
24 uur viel op 9 december, 45.5 mm. recordveel voor december. De wind kwam het meest uit
westelijke richting (55 dagen, 23.1 % v/d tijd). Verder was er veel wind uit zuidwestelijke-
(53 dagen, 21.9 % v/d tijd) en zuidelijke richting (34 dagen, 13.3 % v/d tijd). De maximale
windstoot deze winter was op 7 februari, 25.0 m/s. (10 Beaufort, zware storm) op enkele zeer
winderige dagen. Qua zonneschijn was de winter nog net iets aan de zonnige kant.
December was vrij somber, januari was somber maar februari was zeer zonnig.
Op 4 dagen,
in februari, was het deze winter een geheel onbewolkte dag (0/8 okta). Verder
waren er
16 zonloze dagen (8/8 okta). In december waren er 7 zonloze dagen, in januari 5 en in februari
nog 4 geheel bewolkte dagen. De hoogste luchtdruk was op 3 januari, 1040.2 hPa., de laagste
was op 28 januari, 981.2 hPa.
December 2018 de wintermaand was met een gemiddelde temperatuur van 5.7 graden, precies
gelijk aan de gemiddelde temperatuur van de voorgaande koude november, zeer zacht en met
142.0 mm. neerslag zeer nat. Gemiddeld valt er 81.3 mm. De hoogste maximumtemperatuur
was 11.8 graden, de laagste minimum -2.2 graden. December had 6 vorstdagen. Op 1 dag,
16 december, viel er sneeuw en was er tijdelijk 7.00 uur een sneeuwdek van 2 cm. Op 6 dagen
was het mistig.
Op 29 dagen viel er neerslag. Op 3 dagen viel meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur,
-record-veel voor december, viel 9 december, 45.5 mm.
De wind kwam het meest uit westelijke- (22 dagen, 26.9 % v/d tijd) en veel uit zuidwestelijke
richting (20 dagen, 24.2 v/d tijd).
De hoogste windsnelheid was op 21 december, 21.0 m/s.
(storm, 9 beaufort). December was vrij somber. Op slechts 4 dagen, 4, 9, 13 en 24 december
was het meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder), 4 december was de zonnigste dag,
bijna onbewolkt (1/8 okta) en 7 dagen, 2, 6, 16, 23 en 26 t/m de 28ste waren zonloos (8/8 okta).
De hoogste luchtdruk was op 24 december 1035.1 hPa, de laagste was op de 8ste, 987.9 hPa
.
Januari de louwmaand was met een gemiddelde temperatuur van 3.1 graden, vrij zacht en met
63.7 mm. neerslag, droog. Gemiddeld valt 76.9 mm. De hoogste maximumtemperatuur was
9.3 graden op 13 januari, de laagste minimum -7.6 graden op 20 januari. Deze vrij zachte januari
had 11 vorstdagen (minimumtemperatuur onder 0 graden) waarvan 7 dagen lichte vorst
(minimumtemperatuur tussen -0 en -5 graden) en 4 dagen matige vorst (minimumtemperatuur
tussen -5 en -10 graden. Verder waren er 2 ijsdagen, 23 en 24 januari (maximumtemperatuur
24 uur lager dan 0 graden). In totaal viel op 26 dagen neerslag.
Op 2 dagen viel meer dan
10.0 mm. neerslag binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur viel 26 januari, 11.9 mm.
Op 7 dagen viel sneeuw en op 4 dagen was er een sneeuwdek. Het hoogste sneeuwdek was
op 23 januari, 5.0 cm. Op 5 dagen, 14, 17, 18, 28 en de 29ste viel er hagel. Op 1 dag, 25 januari,
werd het tijdens een dooiaanval glad door ijsregen, tijdelijk vorming van ijzel en later in de
avond dichte mist. De wind kwam het meest uit westelijke- (20 dagen, 23.7 % v/d tijd) en veel uit
zuidwestelijke richting (14 dagen, 16.7 % v/d tijd). Verder kwam de wind (gedeeld)
-record-veel uit
noordwestelijke richting (14 dagen, 16.7 % v/d tijd) gelijk aan januari 1981 en 2015. De hoogste
windsnelheid was op 8 januari, 19.7 m/s. (stormachtige wind, 8 beaufort). Januari was somber.
Op slechts 2 dagen, 9 en 19 januari, was het nog ruim meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking
of minder) en op 9 dagen was het vrijwel- of zonloos (7/8 bewolking of meer). Op 5 dagen
daarvan, 4 januari en 23 t/m 26 januari was het zonloos (8/8 okta). De hoogste luchtdruk was
op 3 januari, 1040.2 hPa, de laagste
was op de 28ste, 981.2 hPa.
Februari de sprokkelmaand was met een gemiddelde temperatuur van 5.8 graden zeer zacht
en met 35.7 mm. droog. Gemiddeld valt er 52.5 mm.
De hoogste maximumtemperatuur, een
-record-hoogste voor februari was 17.1 graden op 25 februari. De laagste minimum was op
1 februari, -2.3 graden. Op slechts 7 (lichte)vorstdagen daalde de temperatuur onder 0 graden.
Op 1 februari was de laagste maximumtemperatuur, overdag steeg de temperatuur tot
+0.3 graden, dus net geen ijsdag.
Op 16 dagen viel er neerslag. De meeste neerslag binnen
24 uur viel op 3 februari, 10.2 mm., de enige dag met meer dan 10 mm.
Op 3 dagen viel er meest
natte sneeuw. Op 1 dag, 3 februari hagelde het en op 5 dagen, 5, 6, 21, 22, en de 28ste was het
mistig. De wind kwam het meest uit zuidwestelijke richting (19 dagen, 25.0 % v/d tijd) en veel uit
westelijke en zuidelijke richting (beide 13 dagen, repectievelijk 18.5 % en 16.1 % v/d tijd) en
verder nog veel uit zuidoostelijke richting (12 dagen, 15.5 % v/d tijd). Op 7 februari was de
hoogste windsnelheid, met windstoten tot 25.0 m/s., (zware storm, 10 Beaufort), tijdens enkele
zeer winderige dagen. Februari was mede dankzij 12 dagen met meer zon dan bewolkt (3/8
bewolking of minder) zeer zonnig. Daarvan waren 15 en 25 t/m 27 februari 4 onbewolkte dagen
(zonnig, 0/8 okta). Verder waren 1, 6, 8 en 10 februari vier geheel zonloze dagen (8/8 okta).
De hoogste luchtdruk was op 22 februari 1040.1 hPa, de laagste op de 10de, 986.4 hPa.

De lente (periode 1 maart - 31 mei) was precies de gemiddelde temperatuur van 9.5 graden en
met 180.8 mm. neerslag, vrij nat. Gemiddeld valt 156.4 mm.
De hoogste maximumtemperatuur,
24.8 graden, werd bereikt op 24 april, de laagste maximum, 6.4 graden op 13 april.
Er waren
14 dagen warme dagen (maximumtemperatuur tussen 20 graden en 25.0 graden), zomerse
dagen (25 graden of hoger) ontbraken volledig.
De hoogste minimumtemperatuur, 14.8 graden,
was op 31 mei en de laagste minimum, -1.6 graden was niet zoals normaal verwacht in maart
maar in april, op de 1ste en de 14de. Totaal waren er slechts 5 vorstdagen (minimumtemperatuur
onder 0 graden) en alleen in april. Er waren geen ijsdagen (maximumtemperatuur onder
0 graden). 
Op 3 dagen viel nog wat (natte)sneeuw(buien), 10 maart en op 12 en 13 april.
Daarintegen viel er op 9 dagen hagel, in maart 3 dagen, in april 1 dag en in mei, net als in
mei 2000, op een
-record-aantal van 5 dagen. Op totaal 2 dagen onweerde het, alleen in april op
de 2de en de 24ste. Op 9 dagen was het mistig, in maart 4 dagen in april 2 en in mei op 3 dagen.
Op totaal 50 dagen viel er neerslag, waarvan op een -record-aantal van 8 dagen meer dan
10.0 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur deze lente viel op 4 maart, 19.1 mm.
De wind kwam het meest uit westelijke richting (51 dagen, 20.1 % v/d tijd) en ook veel uit
noordoostelijke- en zuidwestelijke richting (beide 37 dagen, respectievelijk 17.0 % en 14.1 % v/d
tijd).
En verder nog veel uit noordwestelijke richting (36 dagen, 13.9 % v/d tijd). De maximale
windstoten waren op
12 maart, 22.8 m/s. (storm, 9 Beaufort) tijdens een zeer winderige periode.

De lente was zonnig. Maart was vrij somber, april was extreem zonnig en mei vrijwel normaal.
Op 4 dagen was het een geheel onbewolkte dag (0/8 okta) en er waren 6 zonloze dagen (geheel
bewolkt, 8/8 okta), 4 in maart en 1 dag in zowel april als mei.
De hoogste luchtdruk deze lente
was op 13 mei 1041.8 hPa en de laagste op 4 maart, 982.5 hPa.
Maart de lentemaand was met een gemiddelde temperatuur van 7.5 graden zacht en met
125.7 mm. neerslag
-record-extreem nat sinds het begin van de metingen in 1975.
Gemiddeld valt er 58.4 mm. De hoogste maximumtemperatuur van 17.2 graden werd bereikt op
30 maart en de laagste minimumtemperatuur was op 2 maart, +0.2 graden. Er waren opmerkelijk
genoeg geen vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0 graden) deze maand. Op 1 dag,
10 maart, viel er tijdelijk nog wat (natte)sneeuw. Op 3 dagen, 11, 18 en de 25ste viel er hagel en
op 4 dagen, 23, 24, 29 en de 30ste was het mistig.
Op 20 dagen viel er neerslag, waarvan op
-record-aantal van 6 dagen meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen
24 uur viel op 4 maart, 19.1 mm.
De wind kwam het meest en -record-veel uit westelijke-
(27 dagen, 31.7 % v/d tijd) en
-record-veel uit zuidwestelijke richting (22 dagen, 25.3 % v/d tijd).
Verder was er nog veel wind uit noordwestelijke richting (14 dagen, 16.1 % v/d tijd). Op 12 maart
was de hoogste windsnelheid met windstoten tot 22.8 m/s. (9 Beaufort, storm).
De eerste
18 dagen van maart verliepen zeer winderig. Op een
-record-aantal van 14 dagen was er
dagelijks een windsnelheid t/m windkracht 8 Beaufort (stormachtige wind) en op een
-record-aantal van 6 dagen t/m windkracht 9 Beaufort (stormkracht). Maart was met maar
6 dagen meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) een vrij sombere maand, 4 dagen
waren zonloos (okta 8/8). De hoogste luchtdruk was op 28 maart, 1036.4 hPa, de laagste
luchtdruk op de 4de, 982.5 hPa.
April de grasmaand was met een gemiddelde temperatuur van 9.5 graden iets aan de warme
kant en met 34.5 mm., vrij droog. Gemiddeld valt 40.5 mm. De hoogste maximumtemperatuur,
24.8 graden, was op 24 april en de laagste maximum 6.4 graden op 13 april. Op 6 dagen kwam
de maximumtemperatuur boven 20 graden (warme dagen), zomerse dagen (25 graden of hoger)
kwamen niet voor. April had 5 vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0 graden)
met op
1
en 14 april de laagste minima van -1.6 graden. Op 2 dagen, 12 en 13 april, viel er nog (natte)
sneeuw. Op 1 dag, 13 april, viel er hagel en op 2 dagen de 2de en de 24ste april onweerde het.
Verder was er op 2 dagen, 8 en 29 april mist.
Op 11 dagen viel er neerslag,
waarvan op 2 dagen
meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 25 april, 11.8 mm.
De wind
kwam het meest en -record-veel uit noordoostelijke richting (24 dagen, 36.1 % v/d tijd)
en
-record-veel uit oostelijke richting (23 dagen, 32.2 % v/d tijd). Verder was er nog veel wind uit
zuidoostelijke richting (10 dagen, 11.1 % v/d tijd).
De hoogste windstoot was op 23 april,
15.2 m/s. (harde wind, 7 Beaufort).
April was mede dankzij 17 dagen met meer zonnig dan
bewolkt (3/8 bewolking of minder) een extreem zonnige maand. 4 dagen, 1 april en 19 t/m
21 april waren onbewolkte dagen (0/8 okta), 9 dagen waren vrijwel onbewolkt (1/8 okta).
April 2007 (record-zonnigste en april 2011 waren nog zonniger. 30 april zorgde op de valreep
nog voor een zonloze dag (bewolkt, okta 8/8).
De hoogste luchtdruk was op 20 april,
1032.0 hPa,
de laagste op de 24ste, 997.4 hPa.
Mei de bloeimaand was met een gemiddelde temperatuur van 11.5 graden, zeer koel en
met 20.6 mm. neerslag extreem droog. Gemiddeld valt er 57.4 mm.
De hoogste maximum-
temperatuur, 22.6 graden, was op 23 mei de laagste maximum, 10.1 graden, was op de 4de mei.
De hoogste minimumtemperatuur, 14.8 graden, was op 31 mei en de laagste minimum op de
7de mei, +0.3 graden. Mei had slechts 8 warme dagen (maximumtemperatuur tussen 20 en
25 graden).
Er waren in mei geen zomerse 25+ dagen te melden. Op een -record-aantal van
5 dagen achter elkaar (3 t/m 7 mei) hagelde het zelfs nog. Op 3 dagen ook achter elkaar,
19 t/m 21 mei was het mistig.
Op totaal 19 dagen viel er neerslag. De meeste neerslag binnen
24 uur viel op 27 mei, 9.2 mm.
De wind kwam in mei het meest uit westelijke richting (21 dagen,
24.7 % v/d tijd) en veel uit noordwestelijke- (20 dagen, 23.1 % v/d tijd) en zuidwestelijke richting
(13 dagen, 14.5 % v/d tijd). De hoogste windsnelheid was op 26 mei, 14.3 m/s. (harde wind,
7 Beaufort). Mei was qua zonneschijn vrijwel normaal met op 11 dagen meer zonnig dan
bewolkt (3/8 bewolking of minder) en 21 mei was een zonloze dag (8/8 okta, geheel bewolkt).
De hoogste luchtdruk, een
-record-hoge voor mei was op 13 mei, 1041.8 hPa en de laagste
luchtdruk was op de 8ste, 994.3 hPa.

De zomer (periode 1 juni - 31 augustus) was zeer warm en met 220.9 mm. de vrijwel normale hoeveelheid neerslag. Gemiddeld valt 229.6 mm.
De hoogste maximumtemperatuur, 35.3 graden,
werd bereikt op 24 juli, de laagste maximum, 16.9 graden op 11 juni.
Er waren 73 warme dagen
met 20.0 graden of hoger, waarvan 30 zomerse dagen met 25.0 graden of hoger en
een
-record-aantal van 13 tropische 30+ dagen.
Zomer 2019 (periode 1 april - 31 oktober) eindigde uiteindelijk op de 8ste plaats met 144.2 punten in de ranglijst warmtebalans van 44 zomers.
De hoogste (tropische)minimumtemperatuur, 23.6 graden, was op 26 juli, de laagste minimum,
7.5 graden, werd bereikt op zowel 7 als 12 juni. Er waren deze zomer 2 hittegolven (minimaal
5 dagen aaneengesloten met 25 graden of hoger, waarvan minimaal 3 dagen met 30 graden of
hoger), 22 t/m 30 juli (9 dagen) en een
-record-late van 23 t/m 28 augustus (6 dagen).
Op 12 dagen onweerde het, in juni, juli en augustus elk op 4 dagen. Op 1 dag, 13 augustus,
was er een onweersbui met hagel. Op 2 dagen, 12 juli en 9 augustus, was het mistig.
Op totaal 56 dagen viel er neerslag, waarvan op 8 dagen meer dan 10 mm. binnen 24 uur,
in juni 4, juli 1 en augustus 3 dagen. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 12 juli, 25.8 mm.
De wind kwam het meest uit westelijke- (63 dagen, 24.6 % v/d tijd) en veel uit zuidwestelijke-
(54 dagen, 21.9 % v/d tijd) en zuidelijke richting (31 dagen, 11.2 % v/d tijd). De hoogste
windsnelheid was op 8 juni tijdens een zomerstorm met windstoten tot 21.0 m/s. De zomer was
mede dankzij 41 dagen met meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) zeer zonnig.
Op 8 dagen was het een geheel onbewolkte dag (0/8 okta) en er was slechts 1 zonloze dag
16 juli (geheel bewolkt, 8/8 okta)
. De hoogste luchtdruk was op 27 juni 1031.0 hPa en de
laagste op 4 juni, 1001.5 hPa.
Juni de zomermaand was met een gemiddelde temperatuur van 17.9 graden, extreem warm en
met 93.8 mm. nat. Gemiddeld valt 72.1 mm.
De hoogste maximumtemperatuur, een -record-hoge
voor juni sinds het begin van de metingen in 1975 was 34.4 graden en werd bereikt op 25 juni,
de laagste maximum, 16.9 graden was op de 11de. De hoogste minimumtemperatuur was
18.6 graden op 25 juni en de laagste minimum 7.5 graden was op de 7de en de 12de juni.
Juni had 22 warme dagen (maximumtemperatuur tussen 20 en 25 graden), 11 zomerse dagen
(maximum tussen 25 en 30 graden) en een
-record-aantal van 4 tropische 30+ dagen op 2, 24,
25 en de 29ste. Een evenaring van het record uit juni 1986 met ook 4 dagen. Op 4 dagen, 4, 5,
6 en 19 juni,
onweerde het.
Op 17 dagen viel er neerslag. Op 4 dagen, 5, 6, 11 en 15 juni viel
meer dan 10 mm. binnen 24 uur.
De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 5 juni, 24.2 mm.
De wind kwam het meest uit westelijke- en zuidwestelijke richting richting (beide 15 dagen,
beide 17.2 % v/d tijd) en veel uit
noordoostelijke- (13 dagen, 15.0 % v/d tijd ) en oostelijke
richting (12 dagen, 14.4 % v/d tijd).
Verder kwam de wind voor juni -record-veel (!) uit
zuidoostelijke richting (10 dagen, 11.7 % v/d tijd).
De hoogste windsnelheid was op 8 juni,
met windstoten tot 21.0 m/s. (stormkracht, 9 Beaufort).
Juni was mede dankzij 14 dagen met
meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) zeer zonnig. Op 1 dag, 29 juni was het
onbewolkt (0/8 okta, zonnig). De hoogste luchtdruk was op 27 juni, 1031.0 hPa en de laagste
was op 4 juni, 1001.5 hPa.

juli de hooimaand was met een gemiddelde temperatuur van 18.8 graden, (slechts)vrij warm
en met 51.4 mm. droog. Gemiddeld valt er 75.6 mm. De hoogste maximumtemperatuur was
35.3 graden en werd bereikt op 24 juli, de laagste maximum, 17.1 graden was op de 16de.
Op 21 dagen werd de warme grens van 20 graden overschreden en op 11 dagen de zomerse
grens van 25 graden. Op 6 dagen, 5 dagen achter elkaar (23 t/m 27 juli) en op 30 juli was het
tropisch warm, maximumtemperatuur 30 graden of hoger. Van 22 t/m 30 juli was er een hittegolf
van 9 dagen. Op 26 juli was er een
-record-hoogste (tropische) minimumtemperatuur voor juli en
sinds het begin van de metingen in 1975 van 23.6 graden. De laagste minimum was 9.0 graden
op de 9de. Op 4 dagen, 12, 20, 28 en 31 juli, onweerde het. Op 1 dag, 12 juli, was het mistig.
Op 18 dagen viel er neerslag. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 12 juli, 25.8 mm., bijna
precies de helft van de hele neerslagsom en de enige dag met meer dan 10 mm. neerslag binnen
24 uur van deze maand. De wind kwam in juli het meest uit westelijke richting (25 dagen, 29.6 %
v/d tijd) en veel uit zuidwestelijke- (17 dagen, 19.9 % v/d tijd) en noordwestelijke richting
(13 dagen 15.1 % v/d tijd). De hoogste windsnelheid was op 27 juli, 13.4 m/s. (krachtige wind,
6 Beaufort). Juli was mede dankzij 14 dagen met meer zonnig dan bewolkt (3/8 of minder) een
zonnige maand. 23 t/m 25 juli waren 3 geheel onbewolkte dagen (zonnig, 0/8 okta) en 2 dagen,
26 en 27 juli waren bijna onbewolkt (1/8 okta). 1 dag, 16 juli, was een zonloze dag (bewolkt,
8/8 okta). De hoogste luchtdruk was 3 en 4  juli, 1027.3 hPa de laagste op de 27ste, 1002.1 hPa.
Augustus de oogstmaand was met een gemiddelde temperatuur van 19.1 graden, warm en
met 75.7 mm. neerslag iets aan de droge kant. Gemiddeld valt er 81.8 mm. De hoogste
maximumtemperatuur was 32.0 graden en werd bereikt op 25 augustus, de laagste maximum,
18.7 graden was op de 13de. Op 30 dagen werd de warme grens van 20 graden overschreden,
op 8 dagen de zomerse grens van 25 graden en op 3 dagen was het tropisch warm, maximum-
temperatuur 30 graden of hoger.
Van 23 t/m 28 augustus was er op de valreep nog een
-record-late hittegolf van 6 dagen en een -record-late tropische dag, 28 augustus, 30.3 graden.

De hoogste minimumtemperatuur was 17.9 graden op 27 augustus en de laagste minimum
8.9 graden was op de 14de.
Op 4 dagen, 9, 13, 20 en de 31ste onweerde het, waarvan op 1 dag,
de 13de met hagel waardoor het tijdelijk even wit werd buiten.
Op 1 dag, 9 augustus, was het
mistig.
Op 21 dagen viel er neerslag, waarvan op 3 dagen, 12, 13 en 15 augustus meer dan
10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 15 augustus, 23.6 mm.
De wind kwam het meest uit westelijke- (23 dagen, 26.9 % v/d tijd) en ook nog veel uit
zuidwestelijke-(22 dagen, 25.8 % v/d tijd) en zuidelijke richting (18 dagen, 19.4 % v/d tijd).
De hoogste windsnelheid was op 10 augustus, 17.9 m/s.,
met windstoten tijdens buien met veel
wind (stormachtige wind, 8 Beaufort).
Augustus was zonnig. Op zeker 13 dagen was het meer
zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder).
4 dagen, 24 t/m 27 augustus, waren onbewolkt
(zonnig, 0/8).
De hoogste luchtdruk was op 21 augustus, 1028.2 hPa de laagste luchtdruk was
op de 10de, 1003.4 hPa.

De herfst (periode 1 september - 30 november) was met 307.4 mm. nat. Gemiddeld valt in de
herfst 249.8 mm.
Er waren 10 warme dagen (maximumtemperatuur 20 graden of hoger)
.
De zomerse grens van 25 graden werd niet meer gehaald. De hoogste maximumtemperatuur,
23.4 graden werd bereikt op 1 en 22 september en de laagste maximum, 3.8 graden op
21 november. De hoogste minimumtemperatuur, 15.6 graden was op 23 september en de
laagste minimum was -2.6 graden, op 20 november.
In totaal waren er 7 vorstdagen
(minimumtemperatuur lager dan 0 graden) in oktober 2 en in november 5, de eerste vorstdag
was op 30 oktober, -0.4 graden.
De eerste (natte)sneeuw ontbrak deze herfst, evenals hagel.
Op 4 dagen onweerde het, 2 dagen in september en 2 dagen in oktober. Mistig was het op
8 dagen, 1 dag in oktober en 7 dagen in november.
Op 68 dagen viel neerslag. De meeste
neerslag binnen 24 uur, 29.7 mm., viel op 29 september. Op 7 dagen viel er deze herfst meer
dan 10.0 mm. binnen 24 uur
, in september 3 dagen en in oktober 4 dagen.

De wind kwam deze herfst het meest uit westelijke- en zuidwestelijke richting (beide 50 dagen,
beide 19.0 % v/d tijd ). En verder veel uit zuidelijke- (40 dagen, 15.2 % v/d tijd) en zuidoostelijk
richting (39 dagen, 16.5 % v/d tijd).
De hoogste windsnelheid, 18.3 m/s, (stormachtige wind,
8 Beaufort) was op 2 november. September was iets aan de zonnige kant, oktober was vrij
somber en november was nog net vrij zonnig.
In totaal was deze herfst nog net iets aan de
zonnige kant. Dankzij o.a. 17 dagen meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) en
3 zonnige (onbewolkte) dagen (21 september en 30 en 31 oktober). Er waren slechts 3 zonloze
dagen deze herfst, alleen in november.
De hoogste luchtdruk was 1036.4 hPa. op 13 september,
de laagste op 28 november, 981.1 hPa.
In oktober en november waren er geen nieuwe records.

September de herfstmaand was met een gemiddelde temperatuur van 14.8 graden vrij koel en
met 117.0 mm. neerslag, zeer nat. Gemiddeld valt er 82.2 mm. De hoogste maximumtemperatuur
was 23.4 graden en werd bereikt op 1 en 22 september, de laagste maximum, 16.3 graden was
op 18 en 30 september. Op 10 dagen werd de warme grens van 20 graden nog overschreden.
De zomerse grens van 25 graden werd niet meer gehaald.
De hoogste minimumtemperatuur
was 15.6 graden op 23 september en de laagste minimum 5.8 graden was op de 20ste.
Op 2 dagen, 1 en 6 september onweerde het. Op 23 dagen viel er neerslag, waarvan op 3 dagen,
7, 28 en 29 september meer dan 10.0 mm. binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur
viel op 29 september, 29.7 mm. De wind kwam het meest en
-record-veel uit westelijke richting
(24 dagen, 28.3 % v/d tijd). Verder nog veel uit zuidwestelijke- (20 dagen, 23.3 % v/d tijd)
en
zuidelijke richting (15 dagen, 16.7 % v/d tijd ). De hoogste windsnelheid met windstoten tot
17.4 m/s. waren op de 28ste tijdens regenbuien (stormachtige wind, 8 Beaufort).
Verder was
september dankzij 9 dagen met meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) nog iets
aan de zonnige kant. Op 1 dag, 21 september was het onbewolkt (0/8 okta, zonnig).
De hoogste luchtdruk was op 13 september, 1036.4 hPa en de laagste op de 29ste, 990.8 hPa.
Oktober was met een gemiddelde temperatuur van 11.1 graden, vrij zacht en met 119.0 mm.
was deze wijnmaand zeer nat. Gemiddeld valt er 81.8 mm.
De hoogste maximumtemperatuur
was 18.2 graden en werd bereikt op 13 oktober, de laagste maximum 7.9 graden was op de
31ste oktober. De hoogste minimumtemperatuur was 13.1 graden op 15 oktober en de laagste
minimum -2.3 graden was op de 31ste. Er waren in totaal 2 vorstdagen, 30 en 31 oktober.
Op 2 dagen, 8 en 14 oktober, onweerde het. Op 1 dag, 29 oktober, was het in de morgen mistig.

Op 24 dagen viel er neerslag waarvan op 4 dagen, 1, 11, 12 en 21 oktober met meer dan 10 mm.
binnen 24 uur. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 11 oktober, 18.0 mm.
De wind kwam
het meest uit zuidwestelijke richting (18 dagen, 20.4 % v/d tijd)
en veel uit westelijke-(18 dagen,
19.9 % v/d tijd) en zuidoostelijke richting (14 dagen, 15.6 % v/d tijd). De hoogste windsnelheid
was op 8 oktober, 17.4 m/s., (net stormachtige wind, 8 Beaufort). Oktober was mede dankzij
14 dagen met meer bewolkt dan zonnig (5/8 bewolking of meer) en op maar slechts 4 dagen
(28 t/m 31 oktober) met meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) een vrij sombere
maand. Op 2 dagen, 30 en 31 oktober, was het nog onbewolkt (0/8 okta, zonnig). Zonloze dagen
(geheel bewolkt, 8/8 okta) kwamen net niet voor, wel was het op 6 dagen, 6, 11 t/m 14 en de
21ste met 7/8 okta overwegend zwaar bewolkt. De hoogste luchtdruk was op 30 oktober,
1031.2 hPa, de laagste op de 1ste, 996.6 hPa. Er waren geen nieuwe records deze maand
.
November de slachtmaand was met een gemiddelde temperatuur van 5.9 graden koud en met
71.4 mm. neerslag vrij droog. Gemiddeld valt 85.8 mm.
De hoogste maximumtemperatuur
was 13.7 graden en werd bereikt op 2 november.
Op 20 november werd de laagste
minimumtemperatuur bereikt , -2.6 graden. November had 5 vorstdagen (minimumtemperatuur
onder 0 graden) op 1, 9 en 20 t/m 22 november. Op 7 dagen, 4, 5, 20, 21, 24 en de 25ste was het
mistig.
Op 21 dagen viel er neerslag. De meeste neerslag binnen 24 uur viel op 28 november,
9.8 mm. De wind kwam het meest uit zuidoostelijke richting (19 dagen, 26.1 % v/d tijd). En
verder
veel uit zuidelijke- (13 dagen, 15.6 % v/d tijd) en oostelijke richting (12 dagen, 18.3 % v/d tijd).
De hoogste windsnelheid was op 18 november, 18.3 m/s. (stormachtige wind, 8 Beaufort).
November was ondankt 3 zonloze dagen op, 5, 15 en de 16de toch nog net vrij zonnig.
Mede dankzij nog 4 dagen meer zonnig dan bewolkt (3/8 bewolking of minder) en op 8, 17 en
30 november was het zelfs nog zeer zonnig (1/8. 2.8, 2.8 okta, vrijwel onbewolkt/licht bewolkt).
De hoogste luchtdruk was op 17 november 1034.6 hPa, de laagste was op de 10de 999.0 hPa.
Er waren geen nieuwe records deze maand.


December de wintermaand was met een gemiddelde temperatuur van 5.3 graden, zeer zacht,
zonnig en met 53.0 mm. neerslag droog. Gemiddeld valt 82.7 mm.
De hoogste maximum-
temperatuur was 11.4 graden en werd bereikt op 19 en 29 december.
Op 28 december werd de
laagste minimumtemperatuur bereikt , -3.6 graden. December had 4 vorstdagen (minimum-
temperatuur onder 0 graden) op 1, 5, 28 en de 29ste.  Op 3 dagen, 8, 14 en de 15de viel er hagel
en op 3 dagen, 4, 5, en de 31ste was het mistig. Op 31ste, oudejaarsavond liep het zicht terug
tot 32 meter.
Op 26 dagen viel er neerslag. De meeste neerslag binnen 24 uur voor december
viel op 7 december, 5.7 mm. De wind kwam het meest uit zuidwestelijke- (23 dagen, 28.0 % v/d
tijd) en veel uit zuidelijke richting (22 dagen, 25.8 % v/d tijd).
En verder nog veel uit westelijke
richting (16 dagen, 18.8 % v/d tijd). De hoogste windsnelheid was op 15 december, 21.0 m/s.
(storm, 9 beaufort). December was op de valreep zonnig. Op 8 dagen, was het meer zonnig
dan bewolkt (3/8 bewolking of minder), 27, 30 en 31 december waren zeer zonnig (1/8 okta).
8 dagen waren vrijwel- of zonloos (7/8 bewolking of meer) waarvan 4 dagen, 5, 6, 13 en
22 december geheel zonloos (8/8 okta). De hoogste luchtdruk was op 28 december
1041.2 hPa, de laagste op de 13de 974.4 hPa
. Er waren geen nieuwe records deze maand.

aangepast 09-01-2020 16.45 uur.

Voor meer bijzonderheden over o.a. het jaar 2019 zie menu "Weerrecords".


          Volgens de richtlijnen van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie 

 Temperatuur (C) 19u-19u (zomertijd 20u-20u)
 Gemiddelde maximum 14.8  
 Gemiddelde minimum 7.0  
 Gemiddelde temperatuur maximum/minimum 10.9  
 
 Hoogste maximum (maand)  35.3 (7)
 Laagste maximum (maand) -1.4 (1)
 Maximum temperatuur lager dan 0 graden 2

  dagen

 Maximum temperatuur boven 20 graden     97

  dagen

 Maximum temperatuur boven 25 graden 30

  dagen

 Maximum temperatuur boven 30 graden 13

  dagen

 Hoogste minimum (maand) 23.6 (7)
 Laagste minimum (maand) -7.6 (1)
 Minimum temperatuur lager dan 0 graden 34

  dagen

 Minimum temperatuur lager dan -5 graden 4

  dagen

 
 Neerslag (mm) 19u-19u (zomertijd 20u-20u)
 Jaarsom 861.5  
 Grootste dagsom (maand) 29.7 (9)
 Aantal dagen neerslag meer dan 0.1 mm 214

  dagen

 Aantal dagen neerslag meer dan 1.0 mm 139

  dagen

 Aantal dagen neerslag meer dan 10.0 mm 26

  dagen

 Totaal aantal dagen (alle soorten) neerslag 245

  dagen

 Regen 237

  dagen

 Sneeuw 13

  dagen

 Maximaal sneeuwdek cm. (maand) 5 cm. (1)
 Totaal aantal sneeuwdekdagen 4

  dagen

 Hagel 19

  dagen

 IJzel 1

  dag

 IJsregen 1

  dag

 Onweer 18

  dagen

 Mist 28

  dagen

 
 Zonneschijn
 Zonloos (8/8) 23

  dagen

 Zonnig (0/8) 19

  dagen

 
 Wind (bepaald uit instrumentale registratie)
 Maximale windstoot in mts/sec (maand) 25.0 (2)
 Jaar gemiddelde in mts/sec 5.3  
 Hoogst frequente windrichting (%)  west (21.1)
 
 Luchtdruk hPa (millibar)
 Gemiddelde

1014.0

 
 Maximum (maand) 1041.8 (5)
 Minimum (maand) 974.4 (12)

Weer Servicedienst Leeuwarden/Wytgaard